Liigu sisu juurde
Tagasi avalehele

Infortari aktsiad märgiti üle

ASi Infortar aktsiate esmasel avalikul pakkumisel osales kokku 5517 jaeinvestorit Eestist ja  kutselist investorit Euroopast, investorite esitatud märkimiste kogumaht ulatus 41,4 miljoni euroni, mis on 1,3 korda rohkem pakkumise baasmahust ehk 31,2 miljonist eurost.

ASi Infortar aktsia lõplikuks hinnaks kinnitati 26 eurot. Ettevõte otsustas investoritele jaotada kokku 1 360 000 pakutavat aktsiat, millest 160 000 aktsiat jaotatakse ülejaotamisoptsiooni käigus. Lõpliku hinna pealt kujunes pakkumise kogumahuks 35,4 miljonit eurot. Eeldatav Infortari aktsia esimene kauplemispäev on 14. detsembril.

„Kui majandus langeb, siis Infortar kasvab, kaasab raha ja läheb börsile. Läksime IPO-t korraldades meile omaselt vastuvoolu ja suutsime keerulises keskkonnas tugeva tulemuse teha. Börsile minek ja kaasatav kapital annab meile lisahoogu rahvusvahelisel laienemisel. Tunnustame neid, kes meid ja meie portfelli usaldasid – kõik Infortari märkinud jaeinvestorid saavad soovitud mahus aktsiaid ja seda hinnavahemiku alumisel tasemel,“ lausus Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

„Infortari IPO on viimase kahe aasta suurim Baltikumis ning turuväärtusest lähtuvalt on tegu kolmandaks suurima ettevõttega Nasdaq Tallinn börsil. Hoolimata keerulisest keskkonnast kujunes tehing edukaks ja annab võimaluse Infortarile juba avaliku ettevõttena ning laiapõhise aktsionäride baasiga oma arenguplaane realiseerida. Head meelt valmistab ka jaeinvestorite aktiivne osavõtt, mis oli ettevõtte jaoks ka oluline fookus,“ sõnas LHV investeerimispanganduse juht Mihkel Torim.

Infortari aktsiate esmase pakkumise prospekti kohaselt said füüsilised ja juriidilised isikud Eestis ning kutselised investorid Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning Ühendkuningriigis aktsiaid märkida 28. novembrist kuni 7. detsembrini. Infortari aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas algab 14. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval.

Infortari olemasolevad aktsionärid on sõlminud lukustamiskokkulepe, mille kohaselt ei ole aktsiate noteerimisest alates suuraktsionäridel 12 kuu jooksul ja väikeaktsionäridel 6 kuu jooksul lubatud neile kuuluvaid Infortari aktsiaid pakkumise korraldajate nõusolekuta müüa ega muul moel võõrandada. 

ASi Infortari aktsiate esmase avaliku pakkumise korraldasid LHV ja Swedbank, Infortari õigusnõustaja oli Ellex Raidla, pankade õigusnõustaja oli Cobalt ning kommunikatsiooni nõustaja oli Hamburg ja Partnerid. Pakkumise üksikasjad on toodud prospektis, mis on kättesaadav elektroonilises vormis Infortari veebilehel (https://infortar.ee/et/ipo) ja FI veebilehel www.fi.ee.   

Rohkem informatsiooni

Kadri Laanvee

ASi Infortar investorsuhete juht

kadri.laanvee@infortar.ee

https://infortar.ee/et/ipo

----Oluline teadaanne----

Käesolev teade ei ole levitamiseks otse ega kaudselt Ameerika Ühendriikides või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Käesolev teade on reklaam ning ei ole prospekt Prospektimääruse tähenduses. Enne käesolevas teates viidatud väärtpaberite osas investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti, et mõista täielikult investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid. Seltsi Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis. Prospekt on kättesaadav FI kodulehel (www.fi.ee) ja Seltsi kodulehel (https://infortar.ee/et/ipo). Prospekti kinnitamist Finantsinspektsiooni poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisena.