Liigu sisu juurde
Tagasi avalehele
Infortar AS tegevjuht Martti Talgre.

Kes me oleme?

Infortari missioon on üles ehitada hästi toimivaid ja turul olulist positsiooni omavaid ettevõtteid, et panustada Eesti majanduse arengusse. Meie pikaajaline eesmärk on saavutada stabiilne ning keskmisest kiirem ettevõtte väärtuse kasv.

Investeerides lähtume pikaajalistest sotsiaalmajanduslikest trendidest ning püüame teha otsuseid, mis aitavad luua samasse kontserni kuuluvate ettevõtete vahelist sünergiat. Ainulaadne kompetents suurte investeeringute juhtimises võimaldab meil olla aktiivne investor, osaleda otsustamisprotsessis ning võtta selle kõigega kaasnevat vastutust.

Infortari kontserni kuulub 48 tütarettevõtet, lisaks oleme investeerinud 5 sidusettevõttesse, millel on omakorda 50 tütarettevõtet. Ehkki meie põhilisteks investeerimisvaldkondadeks on energeetika, laevandus ja kinnisvara, on muudes valdkondades tegutsevate ettevõtete nimekiri rõõmustavalt kirju.

Oleme oma põnevale teekonnale võtnud kaasa mitmeid põhimõtteid. Esiteks usume, et suurepärased äritulemused on saavutatavad paljuski tänu tehnoloogilistele uuendustele ning uuenduslikule juhtimisele. Hea äri saab rajaneda üksnes usaldusel, lugupidamisel ja vastastikusel mõistmisel nii inimeste kui ka organisatsioonide tasandil. Oleme avatud hoiakuga uute ideede ja kõige harjumuspärasest erineva suhtes. Väärtustame koostööd nii oma partneritega kui ka ettevõtte siseselt, meie meeskonnas on kõigil võrdsed võimalused ja soodsad tingimused nii arenguks, loovuseks kui ka eneseteostuseks. Edukuse kõige olulisemaks nurgakiviks on sihikindlus.

Loodan südamest, et see kõik aitab omakorda luua meeldivat, elamusterohket ja kvaliteetset tarbimisväärtust meile kuuluvate ettevõtete klientidele.

Martti Talgre
Tegevjuht