Liigu sisu juurde
Tagasi avalehele
Infortar development manager Imre Mürk.

Vastutustundlik ettevõtlus

Infortari prioriteetideks on alati olnud nii inimesed, ressursid kui ka keskkonnahoid. Investeerimiseesmärkide põhjalik hindamine eeldab erinevate komponentide põhjalikku analüüsi, kuna kõik kolm komponenti mõjutavad otseselt ettevõtte tulemuslikkust.

Alati, kui meiega seotud äritegevusega on seotud energiakulu ja jäätmete teke, pöörame erilist tähelepanu rajatavate objektide ja hoonete energiatõhususele ning jäätmekorraldusele, aga ka teistele oluliste keskkonnamõjudega seotud nõuetele. Otsime pidevalt uusi võimalusi, kuidas teha investeerimisotsuseid ning edendada äritegevust paremas kooskõlas rohepöörde poliitikatest tulenevate kliimaeesmärkide ja keskkonna nõuete ning avalikkuse poolt üha kasvavate ootustega.

Kahtlemata on meie kõige suurema keskkonnamõjuga investeering Tallink Grupp. Hoiame pidevalt silma peal Tallink Grupi poolt vastutustundliku ettevõtlusega seotud plaanide välja töötamisel ning ellu viimisel.

Energeetikavaldkonna investeeringute keskkonnamõju tuleneb peamiselt Eesti Gaasile kuuluva gaasivõrgu, tanklate ja muu taristu käigus hoidmisest, hooldamisega seonduvatest tegevustest ning transpordikütuste (veeldatud maagaas LNG ja surugaas CNG) tarnimisest. Infortar omab märkimisväärses mahus investeeringuid taastuvenergeetikasse, mis on keskkonnale kliimaneutraalse mõjuga. Infortari kinnisvarainvesteeringute valdkonna suurim keskkonnamõju avaldub hoonetes tarbitud kütte ja elektri läbi tekkinud CO² jalajäljest.

Ehkki Infortari lõplik ESG analüüs valmib lähikuudel, on sotsiaalne ja piirkondlik areng, innovatsioon, jätkusuutlikkus, rohepööre ning ringmajandus olnud tähelepanu keskpunktis juba varasemalt, mistõttu ettevalmistavate arutelude käigus kontserni senist olemust ja tulevikku silmas pidades on selgelt eristumas 5 UN SDG loetelus olevat eesmärki: Tervis ja heaolu”, „Jätkusuutlik energia, „Tööhõive ja majanduskasv“, „Tööstus, uuendus ja taristu“ ning „Säästev tootmine ja tarbimine“.

Imre Mürk
Arendusjuht