Liigu sisu juurde
Tagasi avalehele

Algas Infortari aktsiate märkimine

Algas AS Infortari aktsiate esmane avalik märkimine, füüsilised ja juriidilised isikud Eestis saavad aktsiaid märkida kuni järgmise nädala neljapäevani, 7. detsembrini hinnavahemikus 26-32 eurot aktsia kohta.

Eesti Finantsinspektsioon on kinnitanud Infortari aktsiate esmase avaliku pakkumise prospekti ning ettevõte on esitanud taotluse Nasdaq Tallinn AS-le oma aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas. Eeldatav Infortari aktsia esimene kauplemispäev on 14. detsembril.

Infortari juhatuse liige Ain Hanschmidt:
„Avame portfelli ja soovime koos uute investoritega oma edu kasvatada. Meie energeetikale, laevandusele ja kinnisvarale keskendunud investeeringute portfell on mitmekesine ja piiriülene, end kriisides tõestanud ja omab suurt kasvupotentsiaali. Meie nägemuse kohaselt on Infortar pühendunud ettevõtete tulemuslikule arendamisele – Eesti Gaasist on saanud Soome ja Balti piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, Tallinkist Läänemere suurim laevafirma ning kinnisvara valdkonnas oleme piirkonnas üks suurimaid varade omanikke. Oleme ise pikaaegsed ja kogemustega investorid ning soovime uutele investoritele pakkuda dividendikindlust.“

Infortari tegevjuht Martti Talgre:
„Infortaril on hajutatud portfell, tugev bilanss ja tagasihoidlik laenukoormus – meie rahavood on kindlad ja lubavad maksta dividendi. Kaasamise mahu määramisel lähtusime ettevõtte vajadustest ja hinnavahemiku kujundamisel selle atraktiivsusest investoritele. Infortari DNA-s on kasvuvõimaluste otsimine ja kasutamine, kasv on tulnud just rahvusvahelisest laienemisest ja investeeringutest, mille maht ulatub viimastel aastatel veerandi miljardi euroni.“

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik
„Infortarile kuuluv Eesti Gaas teenib enamuse oma tulust välisturgudelt. Oleme vedanud piirkonnas üleminekut lääne päritolu LNG-le ning võitnud sellega uusi kliente ja turuosa. Müügi kõrval oleme oluliselt kasvatanud oma energeetika infrastruktuuri valdkonda ja omandanud Läti suurima gaasijaotusvõrgu ja ehitanud gaasi punkerlaeva. Taastuvenergeetikas tegutseme aktiivselt kohaliku rohegaasi ja päikeseenergia tootmise ja müügi valdkonnas. Maagaasi näeme kaugemas tulevikus eelkõige taastuvenergia suure toetajana.“    

Eesti Finantsinspektsiooni poolt kinnitatud Infortari aktsiate esmase pakkumise prospekti kohaselt saavad füüsilised ja juriidilised isikud Eestis ning kutselised investorid Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning Ühendkuningriigis aktsiaid märkida 28. novembrist kl 10.00 kuni 7. detsembrini kl 16.00. Pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate arv on vahemikus 1 200 000 kuni 1 980 000 aktsiat. Pakkumise hinnavahemik on 26-32 eurot aktsia kohta. Pakkumise rahaline maht on seega 31,2-63,4 miljonit eurot. Märkimisavaldusi jaepakkumises esitatakse hinnavahemiku kõrgeimal tasemel ehk 32 eurot aktsia kohta.

Investor, kes soovib jaepakkumise raames Infortari aktsiaid märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul märkimiskorralduse aktsiate märkimiseks vastavalt pakkumise tingimustele. Institutsionaalse pakkumise raames peaks investor aktsiate märkimiseks võtma ühendust pakkumise korraldajatega.  

Infortari olemasolevad aktsionärid on sõlminud lukustamiskokkulepe, mille kohaselt ei ole aktsiate noteerimisest alates suuraktsionäridel 12 kuu jooksul ja väikeaktsionäridel 6 kuu jooksul lubatud neile kuuluvaid Infortari aktsiaid pakkumise korraldajate nõusolekuta müüa ega muul moel võõrandada. 

ASi Infortar aktsiate esmase avaliku pakkumise hinna, tulemuste ning jaotuse avalikustamine toimub 11. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval. Infortari aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas algab 14. detsembril või sellele lähedasel kuupäeval.

Pakkumise eeldatav ajakava on järgmine:

28. november 2023

Prospekti avalikustamine

28. november 2023 kell 10:00 (Eesti aeg)

Pakkumisperioodi algus

7. detsember 2023 kell 16:00 (Eesti aeg)

Pakkumisperioodi lõpp

11. detsember 2023 või sellele lähedane kuupäev

Pakkumise Hinna ja Pakkumise Aktsiate jaotuse avalikustamine

13. detsember 2023 või sellele lähedane kuupäev

Pakkumise arveldus

14. detsember 2023 või sellele lähedane kuupäev

Noteerimine ja kauplemise algus Nasdaq Tallinna Börsil

ASi Infortari aktsiate esmase avaliku pakkumise korraldajad on LHV ja Swedbank, Infortari õigusnõustaja on Ellex Raidla, pankade õigusnõustaja on Cobalt ning kommunikatsiooni nõustaja on Hamburg ja Partnerid. Pakkumise üksikasjad on toodud prospektis, mis on kättesaadav elektroonilises vormis Infortari veebilehel (https://infortar.ee/et/ipo) ja FI veebilehel www.fi.ee.   

Infortar tegutseb viies riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab ligi 42 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 100 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 104 ettevõtet: 48 kontserni ettevõtet, 5 sidusettevõtet ja 50 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 1333 inimesele. 

Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti ja selle kokkuvõtet ning vajadusel konsulteerima isikuga, kes on spetsialiseerinud selliste investeeringute nõustamise alal.

Rohkem informatsiooni

Kadri Laanvee

ASi Infortar investorsuhete juht

kadri.laanvee@infortar.ee

https://infortar.ee/et/ipo

----Oluline teadaanne----

Käesolev teade ei ole levitamiseks otse ega kaudselt Ameerika Ühendriikides või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Käesolev teade on reklaam ning ei ole prospekt Prospektimääruse tähenduses. Enne käesolevas teates viidatud väärtpaberite osas investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti, et mõista täielikult investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid. Seltsi Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis. Prospekt on kättesaadav FI kodulehel (www.fi.ee) ja Seltsi kodulehel (https://infortar.ee/et/ipo). Prospekti kinnitamist Finantsinspektsiooni poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisena.