Tagasi avalehele

Tere tulemast!

Aktsiaselts Infortar on Eesti suurim investeerimisettevõte, mille kolm peamist tegevusvaldkonda on laevandus, energeetika ja kinnisvara.

Covid-kriis nõudis ettevõtetelt erakordset kohanemisvõimet. Samas olid majanduslikult need aastad märkimisväärselt edukad nii suurenevate investeeringumahtude-, käibe- kui ka EBITDA kasvu mõttes. Oleme senisest rohkem tähelepanu pööranud oma äriprotsesside efektiivsusele ning teinud aktiivselt ettevalmistusi tulevikuks, sest usume, et tervisekriisi haripunkt on ületatud ning peagi piirangutest vabanev majandus loob hea pinnase edasiseks arenguks ning uuteks investeeringuteks. 

2022. aasta tõi endaga kaasa uue kriisi, suuri inimlikke kaotusi ja kannatusi põhjustava sõja näol Ukrainas. Hetkel on keeruline anda konkreetsemat hinnangut sõja mõjule Eesti majandusele, kuid juba praegu võib ennustada, et sellel saab olema pöördeline mõju majandusele ja poliitilistele valikutele laiemalt. Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide tulemusena katkevad paljud tavapärased kaupade ja teenuste tarneahelad ning paljudel juhtudel on ettevõtetel keeruline leida senistele sisendkaupadele sobivaid alternatiive, et jätkata tegevust plaanitud mahus ning senise hinnatasemega. Hüppeliselt kasvavad nafta, gaasi ja teiste energiakandjate hinnad ning Euroopa Liidu otsus vähendada energiasõltuvust Venemaast loobudes samm-sammult energiakaupade impordist, kergitavad oluliselt üldist hinnataset ja kiirendavad inflatsiooni. Lisaks energeetikale on kriisi mõju juba märgata Eesti puidutööstuses ja ehituses. Võib arvata, et avaliku sektori kasvavad kulutused, eelkõige seoses riigi julgeoleku ja kaitsevõime tugevdamisega, hakkavad varem või hiljem paisutama riigi võlga ja üldist maksukoormust. 

Ehkki kuulume oma ärikultuuri poolest selgelt Põhjamaade hulka, kätkeb Eesti ainulaadne geograafiline asukoht lääne ja ida vahel ning mõlema poole mõistmine endas täiendavaid võimalusi. Enne pandeemiat tuli lausa iga neljas Tallinki reisija väljastpoolt Euroopa Liitu. See on tendents, mille süvenemisse lähiaastatel kindlalt usume. Helsingi ja Tallinn on teineteisele pidevalt lähenemas, mis kasvatab kogu piirkonna konkurentsivõimet. Võttes aluseks ÜRO Rahvastikuosakonna prognoose, mille kohaselt aastaks 2050 kasvab maailma rahvastik 9,7 miljardi inimeseni, võib proportsionaalselt eeldada samaks aastaks Tallinki liinidele 14 miljonit reisijat ning kaubaveoks umbes 7 miljonit tonni aastas.

Viimastel aastatel on meie portfelli kõige mahukamad investeeringud olnud seotud rohepöördega. Infortari eesmärk on olla riigile oluliseks partneriks ning energeetikas valitsevate baastõdede muutumise veduriks. Lähikuudel liinile tulev Tallinki uus süstiklaev MyStar kasutab kütusena veeldatud maagaasi (LNG). See on suur samm õliküttest vabanemise suunas, ühise tandemina moodustavad Megastar ning MyStar otsekui rohelise silla Helsingi ja Tallinna vahel, mille tulemusena emissioon liinil väheneb tervelt kolmandiku võrra.

Suure rahvusvahelise läbimurde on teinud Eesti Gaas, mis välisturgudel tegutseb Elengeri nime all. Tänaseks tuleb tervelt 15% Soomes müüdavast gaasist Elengerist, käimas on ettevalmistused sisenemiseks uutele turgudele. 2021. aasta tippsündmuseks energeetikas kujunes LNG punkrilaeva Optimus valmimine, mis lihtsustab oluliselt laevade tankimist veeldatud maagaasiga nii sadamas kui avamerel. Pidulikul tseremoonial osales Euroopa Komisjoni Liikuvuse ja Transpordi Peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei ning Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, kellest sai laeva ristiema. Maagaasi kasutamine merelaevanduses on kõikide Euroopa Liidu riikide poolt tunnistatud parimaks võimalikuks lahenduseks üleminekuperioodil kuni aastani 2055. 

Eesti ja laiemalt Läänemere piirkond vajab oma konkurentsivõime hoidmiseks ja majanduse arenguks mitmekesiseid ja püsivaid energialahendusi. Kodutarbijad, tööstus, transport ja soojatootmine ootavad uuelt energialt kasutusmugavust, kindlust ja turvalisust. Koos Alexelaga rajame Paldiskisse LNG terminali, mis peaks valmis saama maailmarekordi tempos juba novembriks. Eestile tähendaks see ajaloolist võimalust võtta piirkonnas energiapatarei roll.

Oleme jõuliselt suurendanud biometaani tootmist, milles näeme reaalset potentsiaali muuta transpordisektor kliimaneutraalseks. Rohegaasijaamad Vinnis, Ilmatsalus ja Oisus panustavad muuhulgas Eesti riigi kliimaeesmärkide saavutamisse ning aitavad hoida väliskaubanduse bilanssi rohkem tasakaalus, kuna rohegaas on algusest lõpuni Eesti oma taastuvkütus. Infortarile tähendavad need jaamad aga investeeringute jätkamist keskkonnahoidu ja keskkonnasäästlikesse tulevikutehnoloogiatesse. Leiame, et rohegaasile kui ainsale jätkusuutlikule biokütusele tuleks üle viia kogu riigisisene kauba- ja reisijatevedu.

Päikeseenergia on biometaani kõrval meie teiseks taastuvenergiaga seotud investeeringuks. Päikeseparkide arengus näeme suurt potentsiaali tehnoloogia täiustumise tõttu, uue põlvkonna transistorid muudavad energia püüdmise kaks korda efektiivsemaks. Kindlasti oleme avatud ja otsime lisaks Paikre Päikesepargile uusi ning moodsaid innovatsiooniprojekte selles elutähtsas valdkonnas. 

Rohelisest mõtlemisest ja ringmajandusest on saanud reaalne ärivõimalus ja konkurentsieelis. Peame tähtsaks, et riigi rohemajanduse seisukohad oleksid kindlad ja ajas muutumatud, sest see loob kindlustunde ka investorile.

Aastal 2019 omandas Eesti Maavarade Grupp 75% osaluse ettevõttes Geoforce, laienedes sel kombel tuntavalt nii geograafilises kui ka turuosa mõttes ning kaevandades tänaseks ehitusliiva ning -kruusa ühtekokku 19 karjääris üle Eesti. Aastatel 2019-2021 aset leidnud innovaatiliste edusammude hulka võime lugeda Tallink Takso ja Takso 24 uue veebiplatvormi TAXILINK kasutuselevõtu, mis lisaks takso tellimisele võimaldab vaadata lähima takso asukohta ning prognoosida eeloleva sõidu maksumust. Vastavalt kaasaja nõuetele toimub äpis maksmine täiesti kontaktivabalt. 2020. aastal asutas Infortar ravimite ja apteegikaupade hulgimüügifirma Farmatar.

Viimaste aastate tähtsamateks sündmusteks kinnisvarasektoris on olnud uue büroohoone „Tulemaja“ avamine ning Tallink Spa & Conference, Tallink Expressi ning Tallink City hotellide renoveerimistööd. Tegevust alustas ehitusettevõte INF Ehitus, mille esimeseks suuremaks tööks sai büroohoone püstitamine aadressil Liivalaia 9. 

Ain Hanschmidt
Juhatuse esimees